20jalkaa.com Oy varastojen vuokraehdot

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m². Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa. Tavaroiden säilytys ulkona varastoalueella on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varastokontin ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Piha-alueen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty.

2 § Lämmitys, sähkö ja huoltotyöt: Vuokralaisen mahdollisesta lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. Varastoalue voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen ilmoittamina aikoina.

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja varastokontin lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4 § Varastotila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, ja esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Varastokontin tuuletusreikiä ei saa tukkia. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti varastoalueella on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä portin sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi samankokoinen tai suurempi varastotila varastoalueella.

5 § Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja palauttaa avaimet avainten hallintopisteeseen (katso liitteestä ohjeet) vuokrasopimuksen viimeiseen paivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu kohdan 6 § mukaisesti toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

6 § Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella yhden (1) täyden kuukauden irtisanomisajalla (31 päivää). Esimerkiksi jos sopimus on alkanut 12.1. ja vuokralainen ei enää tarvitse varastoa toukokuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse tai postitse 14.4. mennessä, jolloin viimeinen vuokrakausi on 15.4.-15.5. Yhden kuukauden irtisanomisaika ei ole sidottu kalenterikuukausiin. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja palauttaa avaimet eri ohjeiden mukaisesti vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

7 § Vuokran maksu: Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa, kuten myös vuokraus kalenterivuodeksi, vuokra maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen Nets Oy:ssä (entinen luottokunta). Toistaiseksi voimassaolevassa vuokrasopimuksessa ensimmäinen laskutuskausi maksetaan heti Nets Oy:ssä ja seuraavat laskutuskaudet veloitetaan automaattisesti aina uuden laskutuskauden alkaessa. Sinulle lähetetään ennakkoilmoitus sähköpostiisi 7 päivää ennen seuraavan laskutuskauden veloitusta ja tapahtuneesta veloituksesta saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä aina 5 euron huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea kulkuoikeus varastoalueelle ja irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi sekä pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja periä varaston aukaisumaksu 30 euroa, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus realisoida (parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

8 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä Force majeure –periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli.

9 § Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-8 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssa on lueteltu, sulkea kulkuoikeus varastoalueelle, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

10 § Maksut Nets Oy:n kautta (entinen luottokunta): 20jalkaa.com Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. 20jalkaa.com Oy vastaa ainoastaan tuotteen markkinoinnissa, toimituksesta sekä mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta. Nets Oy on maksun saaja. Asiakas voi tarpeen vaatiessa osoittaa reklamaation myös Nets Oy:lle. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Nets Oy, y-tunnus: 01078109. Käyntiosoite: Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki (Vallila). Postiosoite: Nets Oy, 00050 Nets. puh. (09) 69641 / vaihde. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)nets.eu

11 § Kadonneesta avaimesta peritään € 75,- maksu.